Rotate Device
Rotate Device

SPRÅKA PÅ SVENSKA

SPRÅKA PÅ SVENSKA

Ett reportage av Markus West och Leif Weckström

I fjol hade 310 306 personer som bor i Finland ett annat modersmål än finska eller svenska. De flesta nya invånare integreras i det finländska samhället på finska. Men många invandrare vittnar om att arbets- och näringsbyråerna är avogt inställda till dem som vill lära sig svenska först. För dem som redan behärskar ett indoeuropeiskt eller latinskt språk är det enklare att lära sig svenska än finska. En del av dem envisas, och lyckas, få börja plugga svenska. HBL har träffat några nyanlända som studerar svenska i Helsingfors. Ahlem Mnassri, läkare från Tunisien, är en av dem.

Ett jobb är viktigt för att integreras i samhället. I huvudstadsregionen är de flesta arbetsplatser finska, men engelska som arbetsspråk blir allt vanligare. För de internationellt inriktade företagen är kunskaper i ett annat nordiskt språk ofta lika viktigt som kunskaper i finska. Många som kommer hit ser Norden som en enda stor arbetsmarknad. Karim Alhaffar, som studerat affärsadministration vid universitetet i Damaskus, kom som flykting till Finland för ett år sedan. Karim har valt att studera svenska som första språk. Nästa höst hägrar Aalto-universitetet.

Det är arbets- och näringslivscentralerna som köper integrations- och språkutbildning för invandrare. I södra Finland ges integrationsutbildning på svenska vid Helsingfors svenska arbetarinstitut, vid Borgå folkakademi och vid Lärkkulla i Raseborg. I Österbotten ges integrationsutbildning på svenska bland annat vid Kronoby folkhögskola, Yrkesakademin i Österbotten och vid Norrvalla i Vörå. I Åbo erbjuds inga heltäckande integrationskurser på svenska. Samir Ahmad, 58, studerade först på finska i två veckor, men gav upp. Språket var för svårt. Nu läser han svenska på arbis.

En viktig morot för många av dem som väljer att integrera sig på svenska är att de vill lära sig språket för att kunna ansöka om finskt medborgarskap. Karim Alhaffar från Syrien säger att det för honom är enklare att få finskt medborgarskap genom att lära sig svenska. 7 844 personer fick medborgarskap utgående från en ansökan. Ansökan förutsätter att de behärskar finska eller svenska. Migrationsverket för inte statistik över vilket av de inhemska språken de nya finska medborgarna har lärt sig. En grov uppskattning är att mindre än var tionde har uppgett svenska.

“Flera som redan kan finska kommer till Arbis för att också lära sig svenska. Varje invandrare som lär sig tillräckligt bra svenska för att få ett jobb är en triumf för oss.”
Annette Jonsson, språklärare på Helsingfors svenska arbetarinstitut.20 procent av invandrarna i huvudstadsregionen säger i rapporten "Via svenska" att de kunde välja svenska som expeditionsspråk.

• Intresset för att lära sig både svenska och finska är väldigt utbrett bland invandrarna. 54 procent av utlänningarna i huvudstadsregionen uppger att de vill lära sig både svenska och finska.

För många invandrare med kunskaper i något av de stora indoeuropeiska språken erbjuder svenska en genväg till finskt medborgarskap.

Text Markus West
Bild Leif Weckström
Grafik Maija Hurme
Utveckling & design Måns Eklund
Videoeditering Richard Nordgren
Producent Marita Granroth